AANMELDEN

EEN BEETJE GESCHIEDENIS

De oudste geruchten over Harmonieorkest Demer en Laak vzw gaan terug tot 1980.
Binnen de wereld van de harmonieorkesten is D&L vzw dus een groen blaadje, want de meeste verenigingen in de ons omliggende gemeenten werden al opgericht in de 19e eeuw.

In mei 1980 vergaderden de stichters van het orkest voor de eerste keer:
Eugene Minten (is geen actief lid meer)
Gaston Minten (is geen actief lid meer)
Georges Van Swartenbrouck (+)
Henri Van Swartenbrouck (+)
Michel Van Swartenbrouck (is geen actief lid meer)
Paul Van Swartenbrouck (is nog steeds actief muzikant en bestuurslid)
Raymond Theys (is geen actief lid meer)

Sinds die begindagen vonden al ruim meer dan 300 muzikanten de weg naar onze repetities. De laatste jaren schommelt ons ledenaantal steeds rond een gemiddelde van 70 muzikanten.

 

 

Op 12 maart 2015 vergaderden 18 personen met als doel Harmonieorkest Demer en Laak vzw op te richten:
Bob Horions
Brecht Munters
Hans Vanhoudt
Hans Roggen
Jeroen Jordens
Koen Vertessen
Lieve Vanspauwen
Maarten Aerts
Magda Robijns
Martijn Vanhees
Mathijs Biesmans
Paul Van Swartenbrouck
Peter Grommen
Philippe Vos
Roger Liberloo
Sofie Vanleeuw
Stefan Munters
Stijn Lemmens

De officiële neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel gebeurde op 19 maart 2015.

ONTWERP: Koen Vertessen | REALISATIE: Brecht Munters & Stijn Lemmens