Partiturenslag 2023

Onze kaften zijn ondertussen weer gezellig dik aan het worden, 80 stukken zitten er in.  Daarvan willen we je verlichten.

Vanaf de volgende repetitie zal de kast achteraan in het repetitielokaal opnieuw open staan om 54 stukken op te halen.  Deze worden geteld en opnieuw in de archieven gestoken.  Zo recycleren we en vermijden we vele nieuwe kopieën later.

Hieronder kan je twee lijsten terugvinden.  Eéntje met de stukken je in je kaft mag houden, een tweede met de stukken die we dit voorjaar ophalen.  Heb je daarnaast nog andere stukken in je kaft, dan mag je die in je papierbak leggen: die halen we dus niet meer op.

Dankjewel om je zo te organiseren dat je voor ons Tempranillo-concert deze stukken terug binnenbrengt. 

We vragen ook dat in elke pupiter iemand de verantwoordelijkheid wil nemen om het bestaande bakje (en kist voor slagwerk) uit te sorteren van zijn of haar instrument.  Vele handen maken het werk lichter voor de groep.