Structuur

We zijn vooral een open vereniging. De bedoeling is dat onze muzikanten zoveel mogelijk betrokken kunnen worden met wat er reilt en zeilt in Harmonieorkest Demer en Laak vzw. Daarom hebben we niet zomaar een bestuur en een dirigent die alles beredderen. Het bestuur, gesteund door de Algemene Vergadering, staat elke dag klaar om de vereniging draaiende te houden. Daarnaast is er ook een muziekcommissie die mee overlegt over alle muzikale aspecten. De muziekcommissie staat open voor alle leden. Iedereen kan een idee lanceren. Die inspraak is van cruciaal belang in onze vereniging. Minstens eenmaal per jaar houden we een ledenreferendum waarop alle vragen een antwoord krijgen. Ook onze jeugdmuzikanten krijgen af en toe de verantwoordelijkheid om een project in handen te nemen, zoals de jaarlijkse groepsuitstap of hun eigen concert Young Stars.

Grootse uitvoeringen van de Carmina Burana, twee cd-opnames, concertreizen naar Zweden, Toscane, Praag en Wenen, Kroatië, een internationale taptoe, Lumen PromMs, Hasselt Proms, de jaarlijkse kerstconcerten en voorjaarsconcerten: het zijn allemaal mijlpalen in de geschiedenis van Demer en Laak. Sinds enkele jaren kunnen wij ook probleemloos onze Tempranillo-degustatieconcerten bij in dat rijtje zetten.

Maar onze grootste verwezenlijking ziet en hoort u op het podium aan het werk, namelijk een dynamisch orkest vol jonge mensen, dat de uitdaging aangaat te spelen voor een groot publiek, en er geweldig veel plezier aan beleeft!


Muzikanten

Voor een orkest zijn de muzikanten wat zout is in de keuken: je kan niet zonder. Wij vinden het belangrijk dat onze leden zich goed voelen in het orkest en steeds de mogelijk hebben om muzikaal te groeien.  Drie kwart van de muzikanten zijn jongeren en dat is geen toeval. Het is onze bewuste focus: net door in een orkest als het onze te zitten, gaan jongeren muziek met plezier spelen. En dat staat dan weer garant voor een leven vol muzikaliteit. We brengen verantwoordelijkheid, creativiteit en organisatorische vaardigheden over op jongeren. Dit is een formule die werkt omdat we leden betrekken bij het reilen en zeilen van D&L, maar het houdt onszelf ook scherp.


Bestuur

Het bestuur is het orgaan dat zich bezighoudt met de dagelijkse werking van de vereniging. Op de maandelijkse vergadering in GCOC Oosterhof hakken zij de nodige knopen door. Hoe concerten er inhoudelijk uit zien is dan weer de taak van de muziekcommissie. Op die manier kan het bestuur zich volop concentreren op een goed draaiende vereniging.


Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het wettelijke orgaan van Harmonieorkest Demer en Laak vzw dat waakt over het goede beheer van de vereniging. Zij komen minstens een keer per jaar samen, maar kunnen voor dringende beslissingen ook vaker bijeengeroepen worden.


Muziekcommissie

Dit deelorgaan bestaat logischerwijze uit een aantal muzikanten. Ook de dirigent maakt er deel van uit. De muziekcommissie bepaalt onder meer de muzikale lijn en de inhoud van de concerten. De muziekcommissarissen zijn het creatieve brein van de vereniging. Elke muzikant die dat wil, kan lid worden van deze commissie, al vormen sommige muziekcommissarissen al jaren een vaste kern die de verworven kennis en kunde kan doorgeven aan de nieuwe generatie.


Techniek

Hans Roggen, Koen Vertessen en Robbe Martens zijn onze concerttechnici. Ze hebben elk hun eigen specialiteit en zorgen ervoor dat ons publiek steeds in een sfeervolle en wondermooie concertzaal wordt ondergedompeld. Dit is een heel belangrijk element in onze organisatie en hier maken we dan ook het verschil. De verwachtingen rond de inkleding van de concertzaal en de techniek zijn zowel bij het publiek als bij onze leden dan ook steeds hooggespannen.

Scroll naar boven